aineistohallinta

uta
Sisältö
Mediasivu Troff document (with manpage macros)Tutkimusrahoittajien datapolitiikat
Katja Fält, Tietoarkisto
Mediasivu Troff documentTiedejulkaisujen datapolitiikat
Annaleena Okuloff, Tietoarkisto
Mediasivu Troff document (with manpage macros)Tietoarkiston palvelut aineistonhallinnassa
Katja Fält, Tietoarkisto
Mediasivu Troff document (with manpage macros)ATT:n palvelut (avoin tiede ja tutkimus)
Pirjo-Leena Forsström, ATT-hanke, Opetusministeriö
Mediasivu Troff document (with manpage macros)Tekijänoikeus
Katja Fält, Tietoarkisto
Mediasivu Troff document (with manpage macros)Tutkittavan suostumus ja informointi
Annaleena Okuloff, Tietoarkisto
Mediasivu Troff document (with manpage macros)Tutkimusaineiston käsittely -Yleistä & kvantitatiivinen (määrällinen) aineisto
Annaleena Okuloff, Tietoarkisto
Mediasivu Troff document (with manpage macros)Tutkimusaineiston käsittely -Kvalitatiivinen (laadullinen) aineisto
Katja Fält, Tietoarkisto
Mediasivu Troff document (with manpage macros)Rekisteritietojen käyttö tutkimuksessa
Annaleena Okuloff, Tietoarkisto
MediasivuEettinen ennakkoarviointi ihmistieteellisessä tutkimuksessa
Katja Fält, tietoarkisto
Mediasivu Troff document (with manpage macros)Kielipankki ja AV-aineistot
Mietta Lennes, Kielipankki
Mediasivu Troff document (with manpage macros)Aineistojen anonymisointi ja kuvailu
Annaleena Okuloff, Tietoarkisto
Mediasivu Troff document (with manpage macros)Tuuli-työkalu ja sen toiminnallisuudet
Tomi Toikko ja Saila Huuskonen
Navigointi