Sami Borg 1d7eb685211242e0b3f8a1a6b347593f

Tutkimuksen rahoittajien ja julkaisijoiden sekä tutkimusorganisaatioiden politiikkasuositukset -yleiskatsaus nykytilanteeseen