VIDEOT

Tampereen yliopiston Moniviestin -palvelussa julkaistut videot löytyvät tästä hakemistosta tuottajaorganisaation mukaan järjestettynä.
TUNI 2019-2020
Johtamiskorkeakoulu / Faculty of Management
JKK
Kasvatustieteiden tiedekunta / Faculty of Education
EDU
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta / Faculty of Medicine and Life Sciences
MED
Luonnontieteiden tiedekunta / Faculty of Natural Sciences
LUO
Viestintätieteiden tiedekunta / Faculty of Communication Sciences
COMS
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta / Faculty of Social Sciences
SOC
Kielikeskus / Language Centre
Kielikeskuksen tuottamaa sisältöä
Kirjasto
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tietoarkiston tuottamia materiaaleja
Yliopistopalvelut
Yliopistopalvelujen tuottamaa sisältöä.
Muut tuottajat
Tampereen yliopiston yhteistyökumppaneiden kanssa tuotetut sisällöt.
BioMediTech
Informaatiotieteiden yksikkö / School of Information Sciences
Informaatiotieteiden yksikön tuottamaa sisältöä
Johtamiskorkeakoulu / School of Management
Johtamiskorkeakoulun tuottamaa sisältöä
Kasvatustieteiden yksikkö / School of Education
Kasvatustieteiden yksikön tuottamaa sisältöä
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö / School of Language, Translation and Literary Studies
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tuottamaa sisältöä
Lääketieteen yksikkö / School of Medicine
Lääketieteen yksikön tuottamaa sisältöä
Terveystieteiden yksikkö / School of Health Sciences
Terveystieteiden yksikön tuottamaa sisältöä
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö / School of Communication, Media and Theatre
Viestinnän, median ja teatterin yksikön tuottamaa sisältöä
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö / School of Social Sciences and Humanities
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tuottamaa sisältöä
Programkoulutusoppiminen
koulutuksen ja oppimisen kehittämisohjelman esittelytilaisuus. Sanna Kivimäki
ProgramOpintosuunnistus
Opintopsykologi
ProgramKATLAS20
Rautiainen